سلول بنیادی بالغ

یک سلول بنیادی بالغ یک سلول تمایز نیافته ای است که در میان سلول های تمایز یافته موجود در یک بافت یا عضو،یافت می شود . این سلول توانایی خود نوسازی را دارد و می تواند به سلول های اختصاصی آن بافت یا عضو تمایز یابد . نقش عمده و اصلی سلول های بنیادی بالغ در یک موجود زنده ،حفظ و ترمیم بافتی است که در آن حضور دارد . برخلاف سلول های بنیادی رویانی که منشا آنها یعنی توده سلولی داخلی موجود در بلاستوسیست مشخص است ،منشا سلول های بنیادی بالغ در بافت های بالغ ناشناخته می باشد .

دانشمندان سلول های بنیادی بالغ را در بسیاری از بافت ها یافته اند . این یافته ها دانشمندان را به این سو سوق داده که بتوان از آن ها در پیوند استفاده نمود . در حقیقت از سلول های بنیادی بالغ خونساز تهیه شده از مغز استخوان برای 30 سال است که در پیوند استفاده می شود . در صورتیکه بتوان تمایز سلول های بنیادی بالغ را در آزمایشگاه کنترل و هدفمند کرد ،این سلول ها اساس درمان در بسیاری از بیماریهای سخت درمان شایع خواهند بود .

سلول-بنیادی-بالغ

تمایز سلول های بنیادی بالغ

سلول های بنیادی بالغ در بسیاری از بافت ها حضور دارند و می توانند یک مسیر تمایز طبیعی را طی کرده و به سلول های اختصاصی بافتی که در آن سکنی گزیده اند ،تبدیل شوند . سلول های بنیادی بالغ قدرت تمایز به سلول های اختصاصی سایر بافت ها را نیز از خود نشان می دهند ،که به این حالت به اصلاح تمایز یا شکل پذیری گفته می شود .

در یک موجود زنده ،سلول های بنیادی بالغ برای مدت طولانی می توانند تقسیم شوند و به انواع سلول های بالغی تبدیل شوند که شکل ،ساختار و عملکرد یک بافت بخصوص را داشته باشند .

سلول های بنیادی بالغ چه عملی انجام می دهند ؟

سلول های بنیادی ثانویه را در بسیاری از بافت ها و اعضای بدن می توان شناسایی نمود . نکته مهمی که در این باره باید عنوان کرد این است که در هر بافت تعداد بسیار محدودی سلول بنیادی می توان یافت. سلول های بنیادی در مکان های خاصی از بافت سکنی می گزینند . به طوری که ممکن است در فاز خاموشی ،یعنی بدون تقسیم شده ،به سر ببرند  و در زمان بیماری یا صدمه بافتی دورباره فعال شوند . بافت های بالغی که حاوی سلول های بنیادی هستند ،عبارتند از :مغز ،مغز استخوان ،خون محیطی ،رگ های خونی ،عضلات اسکلتی ،قرینه و شبکیه چشم ،پانکراس و دستگاه گوارش .

برخی از خدمات دکتر بختیاری متخصص زنان خوب در تهران

زایمان طبیعی

زایمان سزارین

آمنیوسنتز

جراحی زیبایی واژن

با تشکر مدیریت سایت دکتر بختیاری متخصص زنان