خانم دکتر معصومه بختیاری

متخصص زنان و زایمان پرناتولوژیست

متولد تهران ۱۳۴۸.   فارغ التحصیل پزشکی عمومی از دانشگاه شهید بهشتی سال۱۳۷۴

اخذ تخصص زنان وزایمان از دانشگاه تهران سال ۱۳۸۲

اخذ گواهی دوره پریناتولوژی از پژوهشکده صارم در سال۱۳۹۱