تعیین جنسیت قبل از بارداری

چگونه بر اساس انتخاب آگاهانه‌ پسر یا دختر دار بشویم !
در قدیم چون به نیروی کار مرد بیشتر از زن نیاز بود اگر خانواده‌ای صاحب فرزند پسر نبود برای رسیدن به این نعمت شاید تعداد افراد خانواده به بالاتر از هشت تا هم می رسید تا سرانجام یکی از آنها پسر شود.

اما امروزه با استفاده از دانش پزشکی، زیست شناسی (بیولوژی) و علم تغذیه، شما می‌توانید جنسیت فرزندتان را خودتان انتخاب کنید.

انتخاب جنسیت قبل از لقاح

روش تغدیه‌ای

برای شروع رژیم، حداقل دو پریود ماهانه قبل از تاریخ پیش بینی شده برای بارداری، مورد نیاز است، یعنی حداقل 2 ماه قبل از بارداری.

روش زمان بندی مقاربت ( تعیین زمان تخمک گذاری)

می دانیم که خانمها هر ماه در اواسط سیکل یا دوره قاعدگی خود یک یا چند تخمک که از نظر جنسی فقط X  هستند تولید می کنند و در مقابل آقایان دارای دو نوع اسپرم X و Y هستند. در واقع این مرد است که جنسیت سلول تخم را تعیین می کند به شکلی که اگر تخمک X با اسپرمX لقاح یابد سلول تخم مونث شده و اگر تخمکX با اسپرم Y لقاح یابد سلول تخم مذکر می‌شود

تعیین-جنسیت-قبل-از-بارداری

روش شستشوی مهبلی ( واژن)

همانطور که در قبل گفتیم میزان PH واژن نقش بسیار تعیین کننده‌ای در پسر یا دختر دار شدن مادر بازی می‌کند، بطوریکه اگر PH واژن قلیایی باشد به دلیل اینکه اسپرم حاوی Y خیلی سریعتر می‌تواند در این PH حرکت کند و این نوع اسپرم در این محیط امکان زنده ماندش بیشتر است، پس در این شرایط احتمال اینکه اسپرمY  بتواند تخمک را بارور کند بسیار بالاست در شرایطی کهPH واژن اسیدی باشد، امکان دختر دارشدن زیاد تر است چون اسپرم Y که عامل پسر دار شدن است در PH اسیدی خیلی سریع از بین می‌رود و می‌میرد و نمی‌تواند با سرعت خودش را به تخمک برساند، به همین دلیل مزیبت با اسپرم X است که هم با شرایط اسیدی سازگار است و هم طول عمر بیشتری دارد.

روش نشاندار کردن لیزری گامتها

در این روش سلولهای جنسی مردانه (اسپرم) حاوی کروموزوم X توسط لیزر نشان‌دار شده سپس توسط دستگاهی این سلولها از سلولهای جنسی (اسپرم) حاوی Y بی‌نشان جدا می‌شوند

روش زمان بندی ماهیانه مقاربت

روش PGD – IVF

روش تعیین میزان اسپرم

برخی از خدمات دکتر بختیاری متخصص زنان خوب در تهران

زایمان طبیعی

زایمان سزارین

آمنیوسنتز

جراحی زیبایی واژن

با تشکر مدریت سایت دکتر بختیاری متخصص زنان